-------------------Transport okazjonalny-------------------

PZTP wykonuje również usługi w zakresie przewozów okazjonalnych

Formularz zamówienia autobusu

Wynajem autobusów należy uzgadniać pod numerem telefonu 59 715 49 90,  59 725 5516 lub 662 164 755.

 

Wykaz rodzaju pojazdów wg ilości miejsc

Marka i typ
pojazdu
ilość miejsc
pasażerskich
IVECO Evadys - (turystyczny) nowy 50
MAN A-01 49 - 54
MERCEDES Integro 57
KAROSA Recreo 59
AUTOSAN  A-09 39
TEMSA Opalin 31-34
IVECO Thesi 28
MERCEDES Sprinter 18
OPEL Movano - nowy 15
PEUGEOT Boxer 8

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 14 ust.5 lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję iż:

1.      Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie.

2.      Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest  Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie (dalej PZTP) z siedzibą 77-300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2.  Kontakt  pod adresem e-mai: biuro@pztpczluchow.pl  lub telefonicznie 59 01589

3.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: t.rekowski@pztpczluchow.pl lub korespondencyjnie na w/w adres.

4.      Monitoringiem wizyjnym objęto cały obszar PZTP.

5.      Dane osobowe  są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO.

6.      Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane będą aż do nadpisania, maksymalnie do 7 dni lub czasu prawomocnego zakończenia postępownia prowadzonego na podstawie prawa.

7.      Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do:

a)  treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,

b) ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

                                             

                                                                                                                        Administrator