-------------------Kontakt w Człuchowie-------------------

ul.Kasztanowa 2
77-300 Człuchów
(59)71 54 990
Dział przewozów
(59) 72 55 516
biuro@pztpczluchow.pl
843-161-39-58
362 16 84 43

Dane do faktury

Drodzy Państwo, w związku ze zmianami, które weszły w życie dnia 01.01.2017 podajemy poprawne dane do wystawiania faktur dla Powiatowego Zakładu Transport Publicznego:

Powiat Człuchowski
Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
ul.Kasztanowa 2
77-300 Człuchów
843-15-29-488

KLAUZULA INFORMACJYJNA – KUPNO BILETÓW MIESIĘCZNYCH
W POWIATOWYM ZAKŁADZIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO W CZŁUCHOWIE
na stronie internetowej:
INFORMACJA DLA OSÓB ZAKUPUJĄCYCH BILETY MIESIĘCZNE I ULGOWE.

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję iż:

  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi przewozowej oraz w celach rachunkowych i podatkowych.
  • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie przy ul. Kasztanowej 2.
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy pod nr tel. 59 7201589 i adresem e-mai: biuro@pztpczluchow.pl , a z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: t.rekowski@pztpczluchow.pl lub korespondencyjnie na w/w adres.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.
  • Dostęp do danych osobowych mają podmioty zewnętrzne w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Administrator: