-------------------Miasteczko ruchu drogowego-------------------

Miasteczko Ruchu Drogowego zrealizowane jako pierwsze w Polsce w 2012 roku przez Wojewodę Pomorskiego oraz Powiat Człuchowski. Oprócz założeń programowych budowy miasteczek ruchu drogowego tj. placu manewrowego z oznakowaniem pionowym, poziomym oraz świetlnym, inwestycję poszerzono dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Człuchowskiego o zaplecze edukacyjno-socjalno-magazynowe oraz rowery i kaski rowerowe.

Celem realizacji MRD było powstanie wielofunkcyjnego obiektu, przeznaczonego do profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki ruchu drogowego w ramach rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013 pt.”Budujemy Miasteczka ruchu Drogowego”.

Godziny otwarcia:

Uwaga: Korzystanie z MRD jest nieodpłatne. Na obiekcie przeprowadzane są egzaminy celem uzyskania karty rowerowej.