-------------------O zakładzie-------------------

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie powołano uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego nr XI/58/2015 z dnia 31.07.2015 r. Celem powołania Zakładu było zapewnienie komunikacji publicznej na terenie Powiatu Człuchowskiego zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. 

Przedmiotem  działalności Zakładu jest wykonywanie zadań publicznych  Powiatu Człuchowskiego  w  zakresie publicznego  transportu  zbiorowego  i  związanie z tym utrzymanie i eksploatacja taboru  samochodowego znajdującego  się  w  posiadaniu  powiatu,  a  także  świadczenie usług transportowych,  oraz innych  usług związanych  z obsługą zadań  transportowych. Zakład  realizuje  także zadania  w  zakresie zapewnienia dowozu  i  opieki uczniom  z  terenu Powiatu  Człuchowskiego  przyjęte  do  realizacji  przez  Powiat
Człuchowski  na  podstawie porozumień  samorządovych. Zakład realizuje inne zadania  w  zakresie publicznego  tansportu zbiorowego  przyjęte do realizacji.
PZTP wykonuje przewozy w zakresie lokalnego transportu publicznego oraz przewozów okazjonalnych na terenie kraju i za granicą. Planuje się świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego przy współpracy w zakresie organizacji transportu publicznego ze wszystkimi gminami Powiatu Człuchowskiego w celu zapewnieniu komunikacji publicznej do wszystkich miejscowości na terenie gmin Powiatu Człuchowskiego. 
Siedziba zakładu PZTP w Człuchowie znajduje sie przy ul. Kasztanowej 2 w Człuchowie.

Uchwałą nr XVII/103/2015 z 30.12.2015 r Rada Powiatu Człuchowskiego rozszerzyła zadania PZTP w Człuchowie o zakres utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych powiatu.

W Czarnem przy ul. Leśnej 2a zakład świadczy także usługi w zakresie badań technicznych pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz usługi mycia wszystkich typów pojazdów. Do dyspozycji klientów jest również bezdotykowa myjnia samochodów osobowych.

Ponadto zakład zaprasza wszystkich chętnych na korzystanie z  Miasteczka Ruchu Drogowego znajdujące się również w bazie  w Czarnem.