Powiatowy Zakład Transportu Publicznego

Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G

| |

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Kasztanowa 2 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w km 7+257 do 10+847”. http://www.pztpczluchow.pl/wp-content/uploads/2018/03/Zapytanie-ofertowe.doc... READ MORE

Zapytanie ofertowe

| |

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup nowych urządzeń opisanych w przedmiocie zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE READ MORE