Utrzymanie i ochrona dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Człuchowskiego.

1. Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 LINK


 

2. Grafik dyżurów zimowego utrzymania dróg- Kwiecień 2018. LINK