Utrzymanie i ochrona dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Człuchowskiego.

1. Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 LINK

2. Grafik dyżurów zimowego utrzymania dróg- Luty 2017. LINK
3. Grafik dyżurów zimowego utrzymania dróg- Marzec 2017. LINK