Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie powołano uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego nr XI/58/2015 z dnia 31.07.2015r. Celem powołania Zakładu jest zapewnienie komunikacji publicznej na terenie Powiatu Człuchowskiego zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010r.

PZTP wykonuje przewozy w zakresie lokalnego transportu publicznego oraz przewozów okazjonalnych na terenie kraju, a w przyszłości również za granicą. Planuje się świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego poza teren powiatu.

Uchwałą nr XVII/103/2015 z 30.12.2015r Rada Powiatu Człuchowskiego rozszerzyła zadania PZTP o zakres utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich położonych w granicach administracyjnych powiatu.

Zakład na swojej bazie położonej w Czarnem przy ul.Leśnej 2A świadczy także usługi przeglądów technicznych pojazdów (wymaganych przepisami i dodatkowe) w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Na bazie w Czarnem świadczy także usługi mycia wszystkich typów pojazdów, a także jest do dyspozycji klientów myjnia bezdotykowa.

Dla wszystkich chętnych Zakład udostępnia także Miasteczko Ruchu Drogowego znajdujące się na bazie w Czarnem.

herb