1. Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z drogi

2. Parking strzeżony dla pojazdów klientów (osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych)
Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym z dniem 21 sierpniu 2013 jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy prawa o ruchu drogowym, rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie pojazdów, oraz wysokości kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 130a ust. 6a ustawy. -Parking czynny jest przez całą dobę
-Parking przeznaczony jest do parkowania wszystkich kategorii pojazdów,
-Do korzystania z parkingu upoważnieni są właściciele i użytkownicy pojazdów, którzy dokonują wykupienia miejsca parkingowego, poprzez wniesienie opłaty za bilet dobowy lub miesięczny
-Parking jest ubezpieczony, strzeżony przez dozorców oraz monitorowany przez system kamer.

Wysokość stawek opłat za korzystanie z parkingu strzeżonego na podstawie uchwały nr 340/56/2014 Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Pojazdy o masie do 3,5 t: Pojazdy o masie pow. 3,5 t:
-10 zł brutto za dobę
-100 zł brutto za miesiąc,
-20 zł brutto za dobę
-200 zł brutto za miesiąc.