ODLEGŁOŚĆ  0-3   km   4-9   km  7-10 km 10-14 km 15-19 km 20-24 km 25-29 km 30-34 km 35-39 km 40-44 km 45-50 km
CENA 3,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,50 zł 5,00 zł 5,50 zł 6,00 zł 6,50 zł 7,00 zł 7,50 zł 8,00 zł
PZTP
Za każde następne 10 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł.