RODZAJ BILETU ZNIŻKA I STREFA II STREFA
Normalny Brak 58,82zł 88,24zł
Uczniowski 49% 30zł 45zł
Dzieci
niepełnosprawne
78% 12,94zł 19,41zł
I strefa – obejmuje bilety miesięczne na odległościach do 10 km.

II strefa – obejmuje bilety miesięczne na odległościach powyżej 10 km.

Ceny podanych biletów na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Człuchowskiego nr 67/57/2015.

Sprzedaż biletów w siedzibie PZTP przy ulicy Kasztanowej 2 w dni robocze od godziny 07:00 – 15:00.