Usługi transportowe osób (okazjonalne) – posiadaną flotą autobusów, możliwość

przewozu od 8-88 osób w jednym autobusie. Wynajem autobusów należy uzgadniać

pod numerem telefonu 59 715 49 90 lub 59 725 5516 .